8:00 - 17:00
0919009930

Chương Trình đại lý

CÔNG TY TNHH IN ẤN TÂN HOA MAI chương trình đại lý hoàn toàn miễn phí và cho phép thành viên nhận hoa hồng khi đặt liên kết hoặc liên kết trang web quảng cáo sản phẩm của CÔNG TY TNHH IN ẤN TÂN HOA MAI. Bất kì giao dịch mua sản phẩm phát sinh từ liên kết sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Tỉ lệ hoa hồng hiện tại là 10%.

Vui lòng xem trang FAQ để xem chính sách đại lý & điều khoản.


CÔNG TY TNHH IN ẤN TÂN HOA MAI